نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه BIPAP AVAPS مارک PHILIPS Respironics به همراه مرطوب کننده

  • مدها: CPAP، S، S/T، AVAPS
  • گستره فشار:

EPAP: 4 – 30 cm H2O

IPAP: 4 – 30 cm H2O

CPAP: 4 – 20 cm H2O

  • تشخیص خودکار مشکل تنفسی کاربر
  • سازگاری اتوماتیک با ویژگی های تنفسی کاربر